BEZPRZEWODOWY SYSTEM DETEKCJI WYCIEKU
WaterControl

OPIS PRODUKTU

Opis produktu

WaterControl czyli system bezprzewodowej detekcji wycieku z zaworem odcinającym do wody zabezpieczy nasz dom bądź mieszkanie przed przykrymi skutkami zalania, do którego bardzo często dochodzi poprzez pękające wężyki albo rozlanie się wody z pralki bądź zmywarki. System WaterControl ma za zadanie wykrycie wycieku, a następnie odcięcie wody, po to by nie doszło do dalszego zalania.

Zastosowanie

ZASTOSOWANIE

Centrala sterująca używana jest do ręcznego lub automatycznego otwierania i zamykania przepływu wody w instalacjach. Odcięcie przepływu następuje automatycznie po otrzymaniu sygnału z bezprzewodowych czujników detekcji. Czujniki wykorzystują fale radiowe w technologii EnOcean®, dzięki czemu nie ma potrzeby prowadzenia kabli pomiędzy czujnikami a centralą. Ze względu na dużą odporność sygnału na zakłócenia, dzięki technologii EnOcean®, dotrze on do centrali sterującej WaterControl nawet w trudnych warunkach.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

System WaterControl składa się z mosiężnego zaworu odcinającego przystosowanego do kontaktu z wodą użytkową, z siłownikiem elektrycznym oraz modułu sterującego WaterControl z łącznością bezprzewodową EnOcean®. Dodatkowo centrala WaterControl umożliwia podłączenie maksymalnie 20 czujników wycieku typu CON, maksymalnie 10 czujników typu ECO oraz maksymalnie 10 przełączników EnOcean® On/Off. W ramach jednego systemu można podłączyć różne typy czujników do jednej centrali, pamiętając jedynie o ograniczonej liczbie miejsc w pamięci urządzenia. Jeśli osiągnięty zostanie limit czujników, centrala poinformuje o tym w trakcie próby podłączenia kolejnego z nich.

Centrala sterująca

Centrala sterująca WaterControl służy do ręcznego lub automatycznego otwierania i zamykania przypływu w instalacjach wodnych. Centrala informuje czy zawór jest otwarty (dioda zielona) czy zamknięty (dioda czerwona). Przy zamykaniu ręcznym używany jest przycisk „otwórz”, a przy zamykaniu przycisk „zamknij”.

Zawór odcinający

Siłownik z zaworem odcinającym zasilany jest bezpiecznym prądem stałym o niskim napięciu, który nie pozwala w żadnej sytuacji do porażenia prądem płynącym po stalowych rurach. Zawór odcinający posiada atest NIZP-PZH. W razie braku prądu zawór można zamknąć lub otworzyć przy użyciu sprzęgła na siłowniku.

Czujniki ECO

Czujniki wycieku typu ECO wykorzystują fale radiowe w technologii EnOcean® odporne na zakłócenia, dzięki czemu sygnał zawsze dotrze do centrali. Czujniki nie potrzebują żadnego zasilania, gdyż generują tyle prądu aby skutecznie wysłać sygnał alarmowy.

Czujniki CON

Czujniki CON są zasilane ogniwem fotowoltaicznym, dzięki czemu reagują na najmniejszy wyciek. W najbardziej newralgicznych miejscach wyciek zostanie wykryty już od pierwszych kropli wody.

Precyzja pomiaru

Powielacz sygnału ENOcean®

Wygodna w stosowaniu wtyczka elektryczna wykorzystywana do prawidłowego i pewnego działania sygnału, wzmacniająca jego moc w rozległych budynkach.

KORZYŚCI

KORZYŚCI

Zabezpieczenie całego budynku

Możliwość podłączenia do 20 czujników do jednej centrali wycieku WaterControl pozwala na objęcie ochroną przed zalaniem całego budynku.

Prosty montaż

Brak kabli pomiędzy centralą, a czujnikami wycieku umożliwia montaż w nowej jak i działającej już instalacji.

Oszczędzanie Energi

Bezpieczne zasilanie elektryczne

Siłowniki zamontowane na zaworze odcinającym są zasilane bardzo niskim prądem stałym o niskim napięciu. Dlatego też w żadnej sytuacji nie może dojść do porażenia prądem płynącym po stalowych rurach.

Bezrzewodowa komunikacja EnOcean®

Komunikacja pomiędzy centralą WaterControl a czujnikami daje trwałe i stabilne połączenie fal radiowych z wykorzystaniem technologii EnOcean®. Dzięki wysokiej odporności sygnału na zakłócenia dotrze on do centrali nawet w trudnych warunkach.

Precyzja pomiaru

Zeroenergetyczne czujniki ECO

Nie potrzebują żadnego zasilania elektrycznego, gdyż samo wykrycie wycieku generuje tyle prądu aby skutecznie wysłać sygnał alarmowy. Mogą być dzięki temu montowane pod zabudową lub w awaryjnych kanałach odwadniających.

Precyzyjne czujniki CON

Zasilane ogniwem fotowoltaicznym potrafią wykryć wyciek już do pierwszych kropli wody w miejscach bardzo newralgicznych. Czujniki CON mogą być zasilane z baterii w pomieszczeniach, w których brak jest dostępu światła słonecznego.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Montaż całego systemu jest bardzo łatwy. Brak kabli pomiędzy centralą a czujnikami wycieku umożliwia montaż zarówno w nowo wybudowanym budynku, jak i instalacji już działającej. Niewielkim kosztem można zabezpieczyć się przed przykrymi skutkami zalania. Czujniki umieszczone są na podłodze, wszędzie tam, gdzie może wystąpić wyciek wody. W przypadku jego wykrycia czujniki przesyłają sygnał do centrali WaterControl, która odcina dopływ wody.

WIDEO

WIDEO

PRODUCENT

Producent

AFRISO Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na rynku europejskim od prawie 150 lat. Firmę AFRISO założył Adalbert Fritz w 1869 roku w Turyngii. Nazwa firmy stanowi skrót sformułowania Adalbert FRItz & SOhn.

Dziś Grupa AFRISO, wciąż należąca do rodziny Fritzów i zarządzana przez jej czwarte pokolenie, jest producentem armatury zabezpieczającej i regulacyjnej oraz przyrządów sygnalizujących i pomiarowych.

W Polsce produkty marki AFRISO zaczęły się pojawiać zaraz po roku 1990. Dynamiczny wzrost sprzedaży sprawił, że w 1997 roku powstała w Gliwicach firma AFRISO-Euro-Dynamika. W roku 2007 nazwa firmy została zmieniona na AFRISO Sp. z o.o. i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Kontakt

Kontakt

Mapa

Jakub
Waleczek

Kierownik ds. kluczowych klientów

500 375 192

jakub.waleczek@afriso.pl

Łukasz
Nowacki

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

500 375 193

lukasz.nowacki@afriso.pl

Artur
Bajsztok

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 235

artur.bajsztok@afriso.pl

Przemysław
Sulewski

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

734 138 251

przemyslaw.sulewski@afriso.pl

Wojciech
Hartliński

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 258

wojciech.hartlinski@afriso.pl

Krzysztof
Silbert

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

515 240 672

krzysztof.silbert@afriso.pl

Łukasz
Kowalski

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

515 240 669

lukasz.kowalski@afriso.pl

Anna
Kozioł

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

510 258 480

anna.koziol@afriso.pl

Mateusz
Waszak

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

787 094 572

mateusz.waszak@afriso.pl

Dorota
Ślązak

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 243

dorota.slazak@afriso.pl

Katarzyna
Wenc

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 261

katarzyna.wenc@afriso.pl

Agata
Wika

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 205

agata.wika@afriso.pl

Artur
Gmochowski

Przedstawiciel Techniczno-Handlowy

505 512 280;

artur.gmochowski@afriso.pl